vrijwilliger

Vrijwilliger

Ik wil graag andere mensen helpen, waarmee ik kan.
Ik heb geen ervaring als vrijwilliger. Ben op het ogenblik nog werkzaam in een betaalde baan en ga over enige tijd (2,5 jaar) met pensioen. Kennis op diverse gebieden en dat geldt ook voor vaardigheden. Uit de test (wat zou je kunnen doen?) kwam naar voren dat ik van structuur houd en goed met cijfers ben. Dat klopt, maar lijkt me te beperkt.
Zorg en welzijn
Alle leeftijden
Begeleiding en ondersteuning

Wanneer

0
za-m 
ja

Meld je eerst aan door een hulpvraag te plaatsen om te reageren op deze vrijwilliger.

Ik wil een hulpvraag plaatsen