Ik wil iets doen

Vacature

Lid raad van Toezicht bij de Zwaan
Dagbesteding de Zwaan wil een plek invullen in het sociaal domein van Midden-Holland, waar mensen met en zonder beperking zichzelf onder deskundige begeleiding persoonlijk kunnen ontwikkelen in een ambachtelijk-kunstzinnige omgeving.
Voor de raad van toezicht zoeken we een vierde bestuurder met een juridische achtergrond. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de Zwaan, het (strategisch) beleid, het functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van toezicht vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Ze ontvangt geen vergoeding voor hun inzet en werkzaamheden.
Zorg en welzijn 
Volwassenen 
Bestuur 

in overleg
madiwodovrzazo
ochtend
middag
avond
structureel 

Organisatie

Dagbesteding De Zwaan
Groen van Prinsterersingel 52a
2805 TE Gouda
018 - 260 56 98 
info@atelierdezwaan.nl 

Interesse? Neem dan contact op met:

mevrouw Annemarie Plinta
Groen van Prinsterensingel 52a
2805 TE Gouda
06 - 423 41 916