WOP Oostgaarde zoekt versterking

Alle zeven Capelse wijken hebben een Wijkoverlegplatform (WOP). In een WOP werken bewoners, ambtenaren, wijkwethouder en vertegenwoordigers van instanties in de wijk zoals Welzijn Capelle, Havensteder en de politie samen aan een prettige wijk.

WOP Oostgaarde is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Tijd over om interessant bestuurlijk vrijwilligerswerk te doen? Maandag 16 april aanstaande is er van 19.30 tot 20.30 uur een informatiebijeenkomst in De Trefhoek, Schermerhoek 506 (naast de Lidl) voor bewoners die interesse hebben. Menno Vinke, gebiedsregisseur Oostgaarde van de gemeente, zal ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan bij buurtcoach Astrid Keerveld door te mailen naar a.keerveld@welzijncapelle.nu.

Budgetten van gemeente
Ieder WOP krijgt jaarlijks een budget voor activiteiten die de sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk versterken. In Oostgaarde wordt het leefbaarheidsbudget onder ander gebruikt voor Opgaarden en de Rommelmarkt op de Terp. De aanvragen voor het budget verlopen via Maak Capelle. Kijk op www.maakcapelle.nl voor meer informatie. Het WOP vergadert vier keer per jaar openbaar, alle wijkbewoners zijn hierbij van harte welkom.

Actieve bewoners
De WOP’s worden gevormd door actieve bewoners, die zich vrijwillige inzetten. Zij worden ondersteund door Welzijn Capelle. Het bestuur hoort te bestaan uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. Op dit moment bestaat WOP Oostgaarde uit twee bestuursleden die beiden hebben aangegeven te willen stoppen in verband met werk. De bestuurlijke overleggen vinden een keer per maand plaats en de bewonersbijeenkomsten een keer per kwartaal. Astrid Keerveld: “Bestuurlijk vrijwilligerswerk is een andere manier om je in te zetten voor de wijk, het is leuk om te doen, goed voor je netwerk en heel erg belangrijk!”