Feestelijke sluiting seizoen Buurttuin Wiekslag

Donderdag 28 september jl. sloten initiatiefnemers en bewoners het seizoen feestelijk af. Naast alle vrijwilligers waren ook vertegenwoordigers van betrokken vrijwilligersorganisaties en netwerkpartners uitgenodigd en aanwezig. Ondanks het slechte weer, was er volop belangstelling!

Buurtcoach Arno de Bie vertelt wat er aan vooraf ging: “Enkele weken geleden nodigde Welzijn Capelle alle vrijwilligers van buurttuin Wiekslag uit voor een evaluatie. Samen met de gebiedsregisseur en medewerkers van Havensteder werd gesproken over de onderlinge samenwerking, afspraken en over toekomstplannen. De Buurttuin bestaat inmiddels al vijf jaar en initiatiefnemer Sharlon Rosa wil graag doorgaan als beheerder, aangevuld met nieuwe vrijwilligers. Eén van de afspraken was om met elkaar, vrijwilligers en professionals twee of drie keer in de tuin af te spreken. En op 28 september was het zover.”

Foodtruck en pizzapunten

Naast veel bewoners waren de stadsmarinier, de wijkagent, WOP Middelwatering, Buurtcentrum de Fluiter en vertegenwoordigers van Havensteder aanwezig. Er was een ware foodtruck en de lekkerste pizzapunten, stokbroodjes en salades werden geserveerd. Vanwege het wisselvallige weer werd de activiteit net naast de Buurttuin gehouden. Zo af en toe werd er geschuild in een portiek, maar de sfeer werd er niet minder om. Het was een mooie afsluiting van een vruchtbaar seizoen van de Buurttuin Wiekslag.

Welzijn Capelle blijft de Buurttuin en de vrijwilligers ondersteunen bij het beheren van de Buurttuin.