De Nationale Vrijwilligersprijzen 2021

Hoe zou Nederland eruit zien zonder vrijwilligers? Dat is niet voor te stellen. Vrijwilligers verzetten ongelooflijk veel werk. Ze doen dat vanuit de liefde van hun hart en bereiken daarmee resultaten die je vaak niet in de jaarrekening kunt teruglezen.

Hoe leg je uit dat iemand in armoede weer zin kreeg in het leven doordat een vrijwillige coach naast hem ging staan? Hoe leg je uit dat een buurthuis open kon blijven doordat vrijwilligers zorg hebben voor hun buurt? Dat mensen kunnen sporten dankzij vrijwilligers? Hoe leg je uit dat een iftar gegeven kon worden in een inloophuis voor dakloze moslims dankzij voedseldonaties door bedrijven en vrijwillige koks? Nederland kan niet zonder haar vrijwilligers: ze zijn de smeerolie van de samenleving. Vrijwilligers verdienen erkenning en waardering. We dragen daaraan bij met de Nationale Vrijwilligersprijzen en we roepen alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Nederland op om mee te dingen! Juni 2021 reikt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de prijzen uit. Zie hier voor meer informatie.