Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Gaat u aan de slag als vrijwilliger? In de meeste gevallen moet u dan een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw verleden geen bezwaar oplevert voor uw vrijwilligerswerk. De verklaring wordt ook wel een 'bewijs van goed gedrag' genoemd. Deze verklaring is voor vrijwilligers gratis.

Klik hier voor meer informatie. 

Hoe werkt het?

  • De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet nodigt u digitaal uit voor het aanvragen van de VOG met DigiD.
  • Doet u zonder tussenkomst van een vrijwilligersorganisatie  (via 1-op-1-matching) vrijwilligerswerk? Dan vraagt  Welzijn Capelle een VOG aan en zet deze digitaal voor u klaar.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het VIP van Welzijn Capelle, 010 - 264 02 20. Iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. 

Vrijwilligers zetten zich in voor de maatschappij. Dat vraagt niet om belemmerende regels, maar juist om ruimte en vrijheid, mogelijk gemaakt door de gemeente. Gemeenten en kabinet werkten daar afgelopen jaren aan.

Welke maatregelen zijn precies genomen? En vooral, wat kunnen vrijwilligersorganisaties zelf ondernemen? De brochure Minder Gedoe Voor Vrijwilligers bevat onder andere een overzicht van genomen maatregelen, tien tips voor vrijwilligersondersteuning door gemeenten en hoofdstukken over onkostenvergoedingen, uitkeringen, verzekeringen, VOG en de tegenprestatie. Klik hier om de brochure te downloaden.

AVG

  • Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden (doelbindingsprincipe). 
  • Recht op vergetelheid: Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
  • Het bovenstaande geldt zowel voor het bewaren in digitale (computer)bestanden als in papieren mappen en dossiers.

Hoe bereid je je voor op de AVG en de inzet van vrijwilligers?
Door de NOV is een handig stappenplan gemaakt. Klik hier om dit stappenplan te downloaden. Er is ook een model verwerkersovereenkomt. Klik hier om dit model te downloaden. Bron: www.vrijwilligersaanzet.nl en NOV.

Vrijwilligers en onkostenvergoedingen (belasting)

Een organisatie hoeft vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding te geven. Veel organisaties geven hun vrijwilliger wel een vergoeding waarin reiskosten en andere onkosten zijn verwerkt. Ook kiezen veel organisaties ervoor om alle vrijwilligers een vaste vergoeding te geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers heeft het voordeel dat de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers worden beperkt. 

Check de website van de Belastingdienst voor de maximum hoogte van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. Hier vindt u ook de andere regels die de Belastingdienst hanteert - voor u als organisatie, maar ook voor de vrijwilligers. Zodat u goed op de hoogte bent.

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Heeft u een uitkering van de UWV? Klik dan hier om meer te lezen over wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u een bijstandsuitkering? Lees dan hier meer over wat er van u verwacht wordt of neem contact op met het Werkplein IJsselgemeenten.