Inspiratie-avonden voor besturen van vrijwilligersorganisaties

Het is belangrijk dat vrijwilligers structureel en vitaal hun werk willen en blijven doen, in een goede werksfeer. De motivatie en de passie van de vrijwilligers spelen daarbij een grote rol. De handelwijze en de wijze van communiceren (van besluiten) van een bestuur is hiervoor essentieel.
Bij wederzijds vertrouwen en respect, is er sprake van een motiverende werksfeer en van ambitie voor inzet van het vrijwilligerswerk. Bestuursleden kunnen hierin het goede voorbeeld geven.

Met behulp van een gerichte training worden vaardigheden aangeleerd en instrumenten aangedragen om beter leiding te kunnen geven aan een enthousiast team van uitvoerende vrijwilligers.

Doel van de training

Deze training heeft als doel de onderlinge communicatie te verbeteren en de samenwerking tussen een bestuur en uitvoerende vrijwilligers te bevorderen.

Tijdens deze training wordt aandacht geschonken aan:
a het onderscheiden van diverse communicatiestijlen en hoe daarop te acteren
b het herkennen van de eigen communicatiestijl
c hoe feedback toe te passen
d hoe de verbinding te zoeken om de samenwerking met de werkvloer te bevorderen
e hoe de focus te houden op het (doel van het) vrijwilligerswerk en
f hoe de uitvoerende vrijwilligers blijvend te motiveren
g hoe te gaan van ‘wij - zij’ naar ‘ons’

Na deze training kunnen deelnemers:
• op een vernieuwde wijze met elkaar communiceren
• komen tot een verbeterde onderlinge verstandhouding
• meer ontvankelijk zijn voor elkaars feedback (transparantie en openheid)
• een goede en motiverende werksfeer initiëren
• oplossingen vinden voor mogelijk obstakels tussen beide groepen.

Doelgroep

Deze training/workshop is bestemd voor alle bestuursleden van vrijwilligersorganisaties.

Let op: wij raden aan dat het gehele bestuur (of in elk geval een aantal bestuursleden) deelneemt aan deze twee avonden. Er is plaats voor de besturen van 2 of 3 vrijwilligersorganisaties per sessie. Zijn er meer inschrijvingen, dan wordt de cursus op korte termijn nogmaals aangeboden.

U kunt zich alleen voor beide avonden inschrijven.
Trainer: Wim Richters

Locatie: Welzijn Capelle, De Linie 7E, 1e etage