Sociale veiligheid - GEANNULEERD

Graag nodigen we je uit voor een voorlichtingsavond "Preventief beleid vrijwilligersorganisaties" door Carin van der Hor van het NOV.

Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor. Dus ook binnen vrijwilligersorganisaties. Tussen vrijwilligers en deelnemers maar ook tussen deelnemers onderling. Toch willen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Op de website In veilige handen vind je informatie wat jij als bestuurder/ coördinator kunt doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar ook wat je kunt doen als het toch gebeurt.

Carin praat je bij over de acties die je kunt nemen om je organisatie al een stuk veiliger maken. Wil je erbij zijn op dinsdag 18 mei van 19.30-21.30 uur? Meld je aan via de link. Je ontvangt dan t.z.t. meer informatie.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Dat is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:
• door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
• als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten.

Deze training is bedoeld voor besturen en vrijwilligerscoördinatoren.

Locatie: Huis van de Wijk Middelwatering, Reigerlaan 66.

dinsdag19:30 – 21:3018 mei 2021GRATIS

Minimaal 5 deelnemers, maximaal 15.