Vrijwilligersorganisaties en coördinatoren: inloopspreekuur

Meerdere data

In mei en juni 2019 zijn er vijf inloopspreekuren waarin in dialoog met coördinatoren en besturen van vrijwilligersorganisaties wordt gekeken waar het team Vrijwillige Inzet van Welzijn Capelle ondersteuning kan bieden.
Vragen die in deze gesprekken aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • gaat het goed met het bestuur? Zijn er voldoende actieve bestuursleden? Hoe staat het met de eventuele opvolging?
  • lukt het om vrijwilligers te werven? Is daar hulp bij nodig?
  • sluit het aanbod van trainingen en informatiebijeenkomsten aan bij wat de individuele vrijwilligers en de besturen nodig hebben?
  • wat ontbreekt er nog?
  • waar maakt u zich als bestuur zorgen over?

Inschrijven kan via de knop aan de rechterkant van het scherm, maar hoeft niet

Locatie: De Linie 7E, 1e etage, Welzijn Capelle