Lezing: Zelfcompassie

Zelfcompassie maakt vrijwilligers in de zorg en welzijn meer effectief betrokken bij een ander, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Vrijwilligers overbelast
Door de participatiesamenleving en de vergrijzing, zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar om hulp te bieden aan hen die dit nodig hebben. Vrijwilligers, die bereid zijn deze zorg wel te bieden, hebben daarom een steeds belangrijkere plek in de samenleving. De zwaarte en complexiteit van deze zorg, kan echter leiden tot fysieke en mentale overbelasting van vrijwilligers.

Drs. Renate Willems doet onderzoek naar het belang van zelfcompassie bij vrijwilligers. Zij onderzoekt of zelfcompassie als persoonlijke hulpbron invloed heeft op het mentaal welbevinden van vrijwilligers. Daarnaast onderzoekt zij of een grotere mate van zelfcompassie leidt tot meer compassie naar de cliënten van de vrijwilligers: het Butterfly effect van zelfcompassie.

Lezing
Renate Willems komt over de achtergrond en de eerste resultaten van haar onderzoek te vertellen. Na een inleiding gaat zij in dialoog met haar toehoorders. De lezing is een samenwerking met Luistergoud.

Gratis online lezing door drs. Renate Willems